top2
Zadania Konsultanta Krajowego

Konsultantów krajowych powołuje Minister Zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W tym celu występuje o przedstawienie kandydatów do towarzystw naukowych
o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie. Wszystkie zgłoszone kandydatury przedstawiane są do zaopiniowania przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Główne zadania Konsultanta krajowego

  • inicjowanie badań epidemiologicznych na obszarze kraju oraz ocena metod i wyników tych badań;
  • prognozowanie potrzeb zdrowotnych w reprezentowanej przez konsultanta krajowego dziedzinie;
  • prowadzenie doradztwa w zakresie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
  • opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do przeprowadzenia leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
  • opiniowanie programów lekowych Ministerstwa Zdrowia;
  • nadzór nad programem specjalizacji z kardiologii i przeprowadzeniem egzaminu państwowego.

 
Konsultanci Wojewódzcy
Województwo   
Dolnośląskie vacat

 

Kujawsko-Pomorskie Prof. dr hab. med. Aleksander Goch

Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz

Lubelskie Prof. dr hab. med. Andrzej Wysokiński

Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego
ul. Jaczewskiego 8
20-090 Lublin

Lubuskie Dr hab. med. Krzysztof Błaszyk

I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego
ul. Długa 1/2,
61-848 Poznań

Łódzkie Prof. dr hab. med. Marzenna Zielińska

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251, 
92-213 Łódź

Małopolskie Prof. dr hab. med. Piotr Podolec

Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie,
Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków 
 

Mazowieckie Prof. dr hab. med. Hanna Szwed

II Klinika Choroby Wieńcowej
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Opolskie Dr med. Jerzy Pluta

Oddział Kardiologii
Szpital Wojewódzki w Opolu

Podkarpackie Dr hab. med. Andrzej Przybylski, prof. nadzw.

Kliniczny Oddział Kardiologii z Pododdziałem Ostrych
Zespołów Wieńcowych
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów

Podlaskie Prof. dr hab. med. Bożena Sobkowicz

Klinika Kardiologii 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A 
15-276 Białystok

Pomorskie Prof. dr hab. med. Grzegorz Raczak

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Kliniczne Centrum Kardiologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

Śląskie Dr hab. med. Marek Gierlotka

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM
Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze

Świętokrzyskie Prof. dr hab. med. Marianna Janion

II Klinika Kardiologii
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Warmińsko-Mazurskie Dr med. Jerzy Górny

Oddział Kardiologii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
10-561 Olsztyn
ul. Żołnierska 18

Wielkopolskie Prof. dr hab. Maciej Lesiak

 I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego
ul. Długa 1/2,
61-848 Poznań

Zachodniopomorskie Dr hab. med. Jarosław Gorący

Klinika Kardiologii 
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin 


 
 
Specjalizacje – egzaminy

Szanowwni Państwo, 

Egzamin specjalizacyjny z kardiologii (test) w sesji jesiennej 2016 odbędzie się dnia 21 października 2016 roku w Warszawie.

Do egzaminu obowiązują zalecenia ESC z 2015 roku i zalecenia "Niewydolność serca" opublikowane w maju 2016 roku.

 

 Koszyki pytań egzaminacyjnych PDF


 
Komisje egzaminacyjne