1
Zadania Konsultanta Krajowego

Konsultantów krajowych powołuje Minister Zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W tym celu występuje o przedstawienie kandydatów do towarzystw naukowych
o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie. Wszystkie zgłoszone kandydatury przedstawiane są do zaopiniowania przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Główne zadania Konsultanta krajowego

  • inicjowanie badań epidemiologicznych na obszarze kraju oraz ocena metod i wyników tych badań;
  • prognozowanie potrzeb zdrowotnych w reprezentowanej przez konsultanta krajowego dziedzinie;
  • prowadzenie doradztwa w zakresie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
  • opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do przeprowadzenia leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
  • opiniowanie programów lekowych Ministerstwa Zdrowia;
  • nadzór nad programem specjalizacji z intensywnej terapii i przeprowadzeniem egzaminu państwowego.

 

AKTUALNOŚCI

Stanowisko Konsultanta Krajowego i SRS PTK związane z notatką bezpieczeństwa z grudnia 2020 r. dot. implantowanego podskórnego kardiowertera-defibrylatora serca EMBLEM firmy Boston Scientific
 
Konsultanci Wojewódzcy
Województwo:   Konsultant:   Dane kontaktowe:
         
mazowieckie   prof. Hanna Szwed  

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego
Państwowy Instytut Badawczy Klinika Choroby Wieńcowej i Rehabilitacji Kardiologicznej,
ul. Alpejska 42, Warszawa,
hszwed@ikard.pl

dolnośląskie

   dr hab. n. med. Jacek Gajek  

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego
wp-2.4@umed.wroc.pl 

lubelskie    prof. Andrzej Wysokiński    Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego
ul. Jaczewskiego 8 20-090 Lublin
a.wysokinski@umlub.pl

lubuskie    prof. Krzysztof Błaszyk   Klinika Kardiologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
61-848 Poznań, ul. Długa 1/2
e-mail: kblaszyk5@gmail.com

małopolskie    prof. Piotr Podolec     Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń
 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
e-mail: ppodolec@interia.pl

 opolskie    dr hab. n. med. Marek Gierlotka    Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
ul. Aleja Wincentego Witosa 26
45-401 Opole
marek.gierlotka@gmail.com

 podkarpackie    dr n. med. Marek Styczkiewicz   Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisław Markiewicza w Brzozowie Oddział Kardiologii
ul. ks. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów
kardiologia@szpital-brzozow.pl

 podlaskie    prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk   

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Klinika Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
e-mail: anna.tomaszuk-kazberuk@umb.edu.pl

 śląskie    prof. Krystian Wita  

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
e-mai: dl@gcm.pl

 świętokrzyskie    prof. Marianna Janion   Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel.41-34-52-131, 41-36-71-456
fax. 41-34-50-623
email.
mjanion@interia.pl

 warmińsko-mazurskie    dr n. med. Jerzy Górny    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18
e-mail: jgorny@wss.olsztyn.pl

 wielkopolskie    prof. Tatiana Mularek-Kubzdela   

I Klinika Kardiologii
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel 61 854 91 46
kardiologia@poznan.uw.gov.pl

 zachodniopomorskie   Dr hab. med. prof. PUM Jarosław Gorący    Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym
Pracownia Hemodynamiki PUM
al. Powstańców Wlkp. 72 70-111 Szczecin